Aktuális

2021-09-22

Projektindítási közlemény

 

A székelyudvarhelyi Develo-Consult Kft. partnerségben a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért alapítvánnyal és a Rega Egyesülettel elkezdi a „A turizmus területén tanuló diákok munkahelyen történő szakmai gyakorlatoztatása” megnevezésű projekt kivitelezését. A projekt Hargita megyében kerül megvalósításra, időtartama 24 hónap, 2021. 09. 01. – 2023. 08. 26. között.

A projekt fő célja: megkönnyíteni a végzős diákok munkaerőpiacon való boldogulását és munkahelyszerzését, személyiségfejlesztés, szakmai gyakorlatoztatás és pályaválasztási tanácsadás által. Olyan szakiskolás és szaklíceumos fiatalokat szeretnénk bevonni a projektbe, akik a turizmushoz kapcsolódó szakirányon folytatják tanulmányaikat.

A projekt lebonyolítása során várható eredmények:

  • 184 tanuló képességeinek felmérése
  • 2880 óra szakmai gyakorlat 144 diákkal
  • 60 tanuló, akik készségfejlesztő tréningen vesznek részt és pályaválasztási tanácsadásban részesülnek
  • 39 tanuló, akik munkahelyet találnak a projekt lezártával
  • 19 diák, akik folytatják tanulmányaikat

 

Pályázati kiírás: POCU/633/6/14/A középiskolai és felsőfokú, nem egyetemi hallgatók és gyakornokok részvételének növelése a munkahelyi tanulási programokban a gazdaság potenciálisan versenyképes ágazataira összpontosítva, azonosulva a CNS és SNCDI intelligens szakterületekkel.

Projekt azonosítószáma: 130502

  • A projekt összértéke: 2 405 362,31 lej, amiből
  • Elszámolható költségek: 2 373 797,32 lej
  • Uniós alapokból finanszírozott elszámolható költség: 1 946 302,48 lej
  • Nemzeti alapokból finanszírozott elszámolható költség: 343 465,15 lej

 

A projektet az Európai Szociális Alap finanszírozza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon (POCU 2014-2020) keresztül.

Kapcsolat

Projektmenedzser: Simó Csaba

E-mail: csaba.simo [at] develoconsult.ro