Referințe

Stomatologie - Agnesdent Srl

Obiectiv: Construire cabinet de stomatologie

 

Început proiect: mai 2014

Finalizat: 2015 noiembrie

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală)

Finanțare nerambursabilă: 127.000 EURO