Referințe

Linie de consacare piatră - B&B Transinvest

Obiectivul proiectului: Achiziționare concasor mobil


Început proiect: septembrie 2015

Finalizat: decembrie 2015 december

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 383.000 EURO