Referințe

Împădurire - Composesorat 'Lövéte Közbirtokosság'

Obiectiv: Împădurire 50 de Ha

Împădurirea pășunii degradate la Composesoratul 'Lövéte Közbirtokosság'

Început proiect: iulie 2011

Finalizat: martie 2014

Finanțator: SAPARD (Fond European Agricol de Preaderare)

Finanțare nerambursabilă: 100.000 EURO