Referințe

Modernizare tipografie - Cromatic Tipo Srl

Obiectiv: Modernizarea sectoarelor de imprimare digitala si de finisare In cadrul tipografiei la Cromatic Tipo SRL


Început proiect: decembrie 2013

Finalizarea proiectului: octombrie 2014

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 215.000 EURO