Referințe

Cămine culturale - Dârjiu și Mujna

Obiectivele proiectelor: Modernizarea căminelor culturale

Prin cele 2 proiecte vor fi modernizate căminele culturale din satele Dârjiu și Mujna:

  • Izolarea termică a clădirilor
  • Schimbarea tâmplăriilor
  • Modernizare sisteme de încălzire
  • Modernizare și dotare scene
  • Achiziție de mobilier și alte dotări
  • Repararea șarpantelor

Începutul proiectelor: noiembrie 2016

Termen de finalizare: noiembrie 2019

Finanțator: FEADR (Fond European de Dezvoltare Rurală)

Valoarea finanțării neambursabile: 500.000 EURO