Referințe

Drumuri forestiere - Municipiul Gheorgheni

Obiectiv: Modernizare drumuri forestiere

Au fost modernizate următoarele drumuri de exploatație forestieră:

  • Békényfő - 7,5 km (din care 4,918 km asfalt, restul drum de macadam)
  • Csanód - 6,6 km (din care 3,46 km asfalt, restul drum de macadam)
  • Kupás - 6,2 km (macadam)

Începere proiect: decembrie 2010

Finalizat: decembrie 2012

Finanțator: FEADR (Fond European de Dezvoltare Rurală)

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.000.000 EURO