Referințe

Întroducere sistem ERP - Impar Srl

Obiectiv: Introducere sistem ERP la Impar Srl

Început: august 2013

Finalizat: septembrie 2014

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 100.000 EURO