Referințe

Proiect integrat de dezvoltare rurală - Comuna Joseni

Obiectiv: Dezvoltare rurală integrată

Proiectul conține următoarele investiții:

 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă:
  • S-a extins rețeaua de apă potabilă existentă cu noi conducte de 5.810 m
 • Extinderea rețelei de canalizare menajeră:
  • S-a extins rețeaua de canalizare menajeră cu 5.530 m
 • Modernizarea infrastructurii de drum
  • A fost asfaltat 9.733 m de străzi din interiorul comunei
 • Construire centru social
  • S-a construit un centru cu suprafața totală de 938 m2
 • Dotarea căminului cultural
  • Au fost achiziționate costume populare și dotări de sonorizare respectiv iluminat scenă

Început proiect: iunie 2009

Proiectul a fost finalizat: septembrie 2012

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală, Măsura 322)

Finanțare nerambursabilă: 2.500.000 EURO