Referințe

Dotare cabinet sanitar-veterinar - MADANF VET Srl

Obiectiv: Dotare cabinet sanitar-veterinar

Beneficiarul va achiziționa o ambulanță veterinară cu dotările aferente.

Început proiect: mai 2017

Termen de finalizare: mai 2019

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală)

Finanțare nerambursabilă: 48.000 EURO