Referințe

Drumuri forestiere - Composesorat Merești

Obiectiv: Modernizare drumuri de exploatație forestieră

În urma proiectului au fost modernizate 13,955 km de drumuri forestiere.

Începutul proiectului: decembrie 2010

Proiectul a fost finalizat: noiembrie 2016

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală)

Finanțare nerambursabilă: 1.000.000 EURO