Referințe

Fabrica de uși și ferestre termopan - Preferato Srl

Obiectiv: Modernizare flux tehnologic

În urma proiectului s-a modernizat fluxul tehnologic de fabricare a ușilor și ferestrelor din material plastic la Preferato Srl.

Început proiect: octombrie 2013

Finalizat: octombrie 2014

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 125.000 EURO