Referințe

Afterschool - Comuna Suseni

Obiectivul proiectului: Înființare servicii de afterschool în comuna Suseni

Tot mai multe familii de la sate se confruntă cu problema organizării programului de după cele 4-6 ore de curs ale copilului,  restul timpului,  o parte din  aceştia rămânând nesupravegheaţi de un adult competent.

Construirea şi dotarea unei infrastructuri sociale de tip afterschool în comuna Suseni va conduce la acoperirea unui segment semnificativ de activităţi educative si recreative, care în momentul de față lipsește în comună. 

Impactul economic și social care se propune a fi atins prin construirea şi dotarea clădirii pentru centru de asistenţă socială după programul şcolar, de tip afterschool se referă la oferirea de oportunităţi moderne de învăţare pentru copiii şcolari, descoperirea de aptitudini, scăderea migraţiei şi atragerea copiilor şi tinerilor către zonele rurale printr-un mediu plăcut şi modern unde se vor putea desfăşura activităţi de interes pentru copii şi tineri. Prin proiect se propune a se asigura un mediu mai bun pentru informare, comunicare, recreere, acumulare de noi informaţii cu caracter de cultură generală și educativ atât de necesare într-o comunitate civilizată şi bine informată.

Începutul proiectului: 2017

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală)

Finanțare nerambursabilă: 346.000 EURO