Referințe

Modernizare parc - Comuna Suseni

Obiectiv: Modernizarea parcului central din Comuna Suseni, Jud. Harghita


Început proiect: martie 2015

Finalizat: octombrie 2015

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală, axa LEADER)

Finanțare nerambursabilă: 75.000 EURO