Referințe

Fabrică de mobilă - Szel-Mob Srl

Obiectivul proiectului: Modernizare fabrică de mobilă

Început proiect: noiembrie 2013

Finalizat: noiembrie 2014

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 258.000 EURO