Referințe

Stație mobilă de betoane - Tip Autoimpex Srl

Obiectivul proiectului: Achiziționare stație mobilă de betoane


Început: septembrie 2011

Finalizat: mai 2012

Finanțator: POS CCE (Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice)

Finanțare nerambursabilă: 242.000 EURO