Referințe

Centru de informare turistică - Lupeni

Obiectiv: Înființare centru de informare turistică

Activitatea principală al centrului este promovarea turismului în Comuna Lupeni și în comunele limitrofe.

Începutul proiectului: iulie 2011

Finalizat: martie 2014

Finanțator: FEADR (Fond European Agricol și de Dezvoltare Rurală)

Finanțare nerambursabilă: 151.000 EURO